Avalik teave

 

Riigihanked

Tallinna Lasteaed Sinilill hetkel aktiivseid riigihankeid ei ole.


Lisainfot leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt allolevalt lingilt
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Tallinna-Haridusameti-riigihanked

 

Riiklik järelvalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid)

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).

 Isikuandmete töötlemine

Tallinna Lasteaed Sinilill töötleb isikute andmeid pöhimäärusega lasteaiale pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seadusest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.