Lasteaeda vastuvõtmine

Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem järgmised dokumendid:

  • Lapsevanema poolt lapse sünnitunnistuse alusel täidetud vastuvõtu taotlus.
  • Sünnitunnistus.
  • Perearsti poolt väljastatud vormikohane tõend.

  Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument (pass, juhiluba või ID-kaart).

 

"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"