Tasustamine

Tasustamine

 

Toitlustamistasu sõimerühmas ühe päeva eest on 1,73 eurot, aiarühmas on 1,92 eurot.

Alates 01.01.2016 kohatasu on 57,34 eurot sõimerühmas ja 62,98 eurot aiarühmas, kus laps ujulat kasutab. Arve saab lapsevanem e-posti teel. Selle puudumise korral saab lapsevanem arve paberkandjal rühmaõpetajalt.

Palume arve tasumisel kinni pidada maksetähtaegadest.

Lasteaia direktoril on õigus last välja arvata  1 - kuu mittemaksmise korral.

Alus: Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

     

 


Soodustused

 

Pere madala sissetuleku juhul, lastevanematel on õigus taotleda soodustust.

Toiduraha  Tallinna Linnavolikogu 04.03.2004 määruse nr 7

Kohatasu  Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määruse nr 27