Tasustamine

 

 

Tasustamine

 

 

Toitlustamistasu sõimerühmas ühe päeva eest on 1,80 eurot, aiarühmas on 2,00 eurot.

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn

 

Alus: Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" § 3 lg 2 alusel.

 

Alates 01.01.2019 kohatasu on 65,88 eurot sõimerühmas ja 72,36 eurot aiarühmas, kus laps ujulat kasutab. 

 

Alus: Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtesta

 

Arve saab lapsevanem e-posti teel. Selle puudumise korral saab lapsevanem arve paberkandjal rühmaõpetajalt.

Palume arve tasumisel kinni pidada maksetähtaegadest.

Lasteaia direktoril on õigus last välja arvata 1 - kuu mittemaksmise korral.

 

 

Soodustused

 

Pere madala sissetuleku juhul, lastevanematel on õigus taotleda soodustust.

Toiduraha  Tallinna Linnavolikogu 04.03.2004 määruse nr 7

Kohatasu  Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määruse nr 27

 

HEA LAPSEVANEM

 

Raamatupidajad väljastavad Teile igakuiselt LASTEAIA ARVEID. Vahel aga juhtub, et Teie e-posti need ei jõua. Mida siis teha?

 

Kui Te ei ole lasteaia arvet hiljemalt 10. kuupäevaks oma e-postile saanud, siis
- soovitame Teil üle vaadata oma e-posti seadistused. Kindlustage, et aadressilt myyk@tallinnlv.ee saabuvate kirjade vastu võtmine oleks lubatud.
- vaadake ka rämpsposti. Võib juhtuda, et Teie e-post on seadistatud sellisest, et meie saadetud kirjad jõuavad rämpsposti hulka.

 

Kõige lihtsam viis arvete vaatamiseks ja tasumiseks on sõlmida oma pangas e-arve püsimakse leping. Tasumisele kuuluv summa võetakse automaatselt maha Teie pangakontolt. Arved saadetakse nii Teie panka kui ka e-postile.

 

Teil on võimalik vaadata oma arveid ka Iseteenindusportaalis, kuhu pääsete Tallinna linna kodulehe www.tallinn.ee kaudu. Sealt leiate nii hetkel maksmata arved kui ka arvete ajaloo. Samuti on maksenupu kaudu võimalik arved koheselt ära tasuda. Tähelepanu! Iseteenindusportaalis kuvatakse Teie arvete seisu ühepäevase hilinemisega.

 

Kui Teil tekib küsimusi
- arve andmete osas (nt toidupäevade arv või periood, mille eest arve on esitatud), siis palun võtke ühendust lasteaiaga, kes täpsustab andmeid;
- arvete saatmise ja tasumiste osas, siis palun kirjutage raamatupidajale e-posti aadressil myyk@tallinnlv.ee. Vaatame kõik kirjad läbi, vajadusel võtame ühendust lasteaiaga ning vastame Teile.

 

Finantsteenistuse müügiraamatupidamise sektor