Metoodikakeskus

NB! 31.12.2016 Metoodikakeskuse tegevus on lõppenud.

 

 

Metoodikakeskuse eesmärk on pakkuda piirkonna lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetajatele koostöövõimalusi, õppematerjale, mänge keeleliste oskuste arendamiseks,  korraldada praktilisi seminare ja töötubasid.


Eesti keele metoodikakeskuse asukoha valik toimus  Haridusministeeriumi ja SA Innove poolt 2014.a detsembris  korraldatud projektikonkurssi alusel, mille võitis Tallinna Lasteaed Sinilill.


KESKUSE TEGEVUSEST


  • Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikakeskuse tegevus (Tallinna Lasteaias Sinilill, aadressil Järveotsa 49, 13520 Tallinn) on piirkondlik. Keskuse tegevustes võivad osaleda ka õpetajad väljastpoolt teeninduspiirkonda.
  • Metoodikakeskuse tegevuse sihtgrupid on eesti keele kui teise keele õpetajad, eesti keeles tegevusi läbi viivad rühmaõpetajad (sh keelekümblusõpetajad), muusika- ja liikumisõpetajad.
  • Metoodikakeskuse eesmärk on pakkuda piirkonna lasteasutuste õpetajatele koostöövõimalusi. Keskuses korraldatakse praktilisi töötube, kus tutvustatakse uut metoodikat, õppematerjale, mänge keeleliste oskuste arendamiseks; parimate praktikate tutvustamist; lahtiste tegevuste läbiviimist või külastamist.
  • Töötubade ja seminaride käigus loodud õppe- ja metoodilised materjalid pannakse üles veebilehel www.eestikeelteisekeelena.ee
  • Metoodikakeskusest  saavad õpetajad laenutada metoodilist kirjandust ja õppematerjale


Metoodikakeskus on avatud 2 korral nädalas:E 13.00-15.00, K 16.00-18.00


NB! Kokkuleppel on keskust võimalik külastada ka teistel aegadel.

Eelregistreerimine e-posti teel: helgi58@gmail.com (keskuse koordinaator Helgi Niine, tel 58172982); info@lasteaedsinilill.ee  (direktor Ljudmilla Parve)


PLAANID 2015. AASTAKS


Aeg

Tegevus/üritus

Vastutaja

Märkused

Jaanuar

Ettevalmistus Metoodikakabineti avamiseks

H.Niine

L.Parve


Veebruar

Küsitluse läbiviimine  Haabersti LOV eesti õppekeelega lasteaedades ja koolides, saamaks teada  õpetajate vajadusi ja  soove lasteaia eesti keele kui teise keele õpetajatega koostöö tegemiselMärts

Metoodikakeskuse avamine


Küsitluse kokkuvõtete tutvustamine

Ümarlaud küsitluses osalenutele

H.NiineAprill

Õuesõpe õpetajale  -Kes see laulab metsas? Linnulaulu kuulamise hommik, matk metsa /parki, spetsialist õpetab kuulama, vaatlema jne.


Neptunipäev Sinililles (basseinipidu)

H.Niine
L. Bessonova


Mai

Uue lastelauluvara tutvustamine, Riho Päts 116

H.Niine


Juuni

Osalemine  lasteaia eesti keele kui teise keele õpetajate suvekoolis

H.NiineJuuli

Õppe-ja metoodilise materjali valmistamine ja hankimine

H.Niine

G.Bulavinova


August

Õppe-ja metoodilise materjali valmistamine ja hankimine

H.NiineSeptember

Eestikeelsete e-õppevahendite tutvustamine

H.NiineOktoober

20.oktoober - ettelugemispäev, kuidas lugeda nii, et kõigil oleks huvitav


H.NiineNovember

Muusika-aasta üritus eesti keele kui teise keele õpetajatele koos sellele  järgneva töötoaga

H.NiineDetsember

Vanu eesti kombeid järgiv jõulupidu õlgedel


Aruande esitamine

H.NiineH.Niine

L.Parve


 


AVAMINE 18.märts 2015

 

Veebruari lõpp - märtsi algus    -   teade avatavast Metoodikakeskusest Haabersti linnaosa koolidele ja lasteaedadele. Vene õppekeelega koolidele ka küsimused esimesse klassi minevate laste eesti keele oskuse kohta ja uurisin eesti õppekeelega lasteaedade õpetajatelt nende muresid eesti keelest erineva kodukeelega lastega töötamisel. Olin eelnevalt vestlustes sageli kuulnud, et eesti õppekeelega lasteaedade töötajad vajaksid ka nõustamist , kuidas õpetada  muukeelseid lapsi.

 

 

18.03.2015 toimus Metoodikakeskuse avamine. Külalisteks olid head kolleegid, eesti keele kui teise keele õpetajad Harjumaalt ja Tallinnast. Häid soove tõid kaasa Tallinna Haridusametist Anne Targem, SA Innovest Kadri Peterson ja Haabersti Linnaosa Valitsusest Oleg Siljanov.

Tutvustasime külalistele oma lasteaeda ja Metoodikakeskust, kus olid välja pandud eestikeelsed lasteraamatud, metoodiline kirjandus ja  õppematerjal eesti keele kui teise keele õpetamiseks lasteaias, illustratsioonid,  pildid, mängud jne.

Tutvustasin külalistele  vene õppekeelega koolidest saadud tagasisidet eesti keele kui teise keele oskuse kohta esimeses klassis. Lasteaiast kooli minevate laste eesti keele oskusega ollakse üldiselt rahul Mustjõe Gümnaasiumis, Haabersti Vene  Gümnaasiumis ja Õismäe Vene Lütseumis.

Avamispidu lõppes vestlusega kohvilauas.

Kõigi üllatuseks jäädvustas osa meie Metoodikakeskuse avamisest Tallinna TV.

 

 

26.03.2015 Ümarlaud eesti õppekeelega lasteaedade  esindajatele ja vene õppekeelega koolide esindajatele

Tutvustasime külalistele oma lasteaeda ja Metoodikakeskust, kus olid välja pandud eestikeelsed lasteraamatud, metoodiline kirjandus ja  õppematerjal eesti keele kui teise keele õpetamiseks lasteaias, illustratsioonid,  pildid, mängud jne.

Tutvustasin tagasisidet ja oli elav arutelu, kui palju peaks laps eesti keelt oskama kooli minnes, koolide õpetajadja õppealajuhataja tõid välja murekohad: laste erinev eesti keele kui teise keele oskus, lapsevanemate kõrgendatud ootused, mängu kui õppemeetodi osa keele õppemisel.

Eesti õppekeelega lasteaedade õpetajad on raskustes suhtlemisel muukeelsete vanematega (nooremad õpetajad ei valda vene keelt, mistõttu on lapse ja õpetaja teineteise mõistmine raske mõlemale poolele.  Eesti õppekeelega lasteaedade õpetajad soovivad saada metoodilist materjali, nippe ,võtteid jne eesti keelest erineva kodukeelega lastega töötamiseks.

Oma tähelepnekud ja ettepanekud lubas saata Natalja Kislaja Tallinna Õismäe Vene Lütseumist.

Konsulteerisin Kadri Petersoni ja Svetlana Belovaga SA Innovest. Püüame kolleege aidata.

 

20.04.2015 Koolitus „Kes laulab metsas , aasal“   kell 8.00  kogunesime Rocca al Mare kooli juures promenaadi alguses ja edasi jalutasime Rocca al Mare parkmetsas,kus Thea Perm Tallinna Linnuklubist
rääkis meil sagedamini esinevatest linnuliikidest - kuidas nad välja näevad, kuidas laulavad, kus elavad ja kuidas me saaksime neid aidata. Jälgisime linde binokliga, vaatlesime väike-kirjurünide pulmaängum, röövlindude tegevuse jälgi , kuulasime ja kuulatasime. Koolitaja juhtis meie tähelepanu liikide iseäralikele tunnustele. Enam näiteks  ei pea koolitusest osasaanud metsvinte varblasteksning oskab eristada kodutuvi kaelustuvist jne
Koolitusel osalejad said kaasa Eesti Ornitoloogiühingu poolt välja antud brošüürid „Suvised aialinnud ja nende abistamine“ ja „Lindude pesad ja munad“ 

 

TÖÖTUBA

  

16.-18. juunil 2015 toimus Aegviidus suveseminar eesti keele kui teise keele õpetajatele.

17.juunil viisin läbi töötoa 

Keeleoskuse arendamine maitsemeele kaudu.ppt

 

 30.06.2015 läbisin innovaatilise  „Lotte loodusmängu“ koolituse

Keelekümbluskeskus on tellinud lasteaedade metoodikakeskustele „Lotte loodusmängu“. Mängu sihtrühm on koolieelsete lasteasutuste ja algkooli õpilased.

 

Tegemist on suuremõõtmelise ja sisumahuka interaktiivse lauamänguga Eestimaa loodusest. Lauamängu  paberkandjal osad muudab „rääkivaks“ kõrgtehnoloogiline digitaalne pliiats. Mäng sisaldab 864 loodusteemalist küsimust ja vastust. Digitaalse (rääkiva) mängupliiatsi abiga leitakse mängukaardilt õiged vastused Lotte poolt esitatud küsimustele. Õigeid vastuseid teab elukogenenud ja maailmas paljunäinud onu Klaus. Mängu jooksul saavad osalejad jooksvalt tagasisidet oma tulemuste kohta.

 

Metoodikakeskustest laenutame "Lotte loodusmängu" ainult koolituses osalenud asutuste õpetajatele. Digitaalselt allkirjastavad  mängu üleandmise-vastuvõtmise akti õppeasutuse juhtkonna liikmed, kes  võtavad sellega vastutuse mängu täies kompleksuses ja korras tagastamise eest. 

LOTTE LOODUSMÄNG

Kirjeldus:

Mõõtmetelt suur ja sisult mahukas loodusteemaline interaktiivne Lotte loodusmäng kaasab lapsi ja nende vanemaid üheskoos Eestimaa loodust avastama. Lotte loodusmäng on uue põlvkonna mänguline õppevahend, milles on ühendatud paberkandjal õppematerjal kõrgtehnoloogilise digitaalse mängupliiatsiga, mis muudab staatilise õppevahendi kuulatavaks.

Mäng ise on väga lihtne, veeretad kahte täringut, liigutad suurel mängulaual mängupuuslikke ning muudad mängupliiatsi abiga mängukaardid elavaks, kuulates Lotte häälega esitatud küsimusi ning elukogenenud ja maailmas paljunäinud onu Klausi vastuseid. Lotte loodusmängu üldine eesmärk on leida mängukaardilt õiged piltvastused Lotte poolt esitatud küsimustele ja kontrollida mängupliiatsi abil pakutu õigsust. Küsimusi ja vastuseid on nii kergemaid kui raskemaid, mille vahel valimine toimub mängukaardilt digitaalse mängupliiatsi abiga (raskusastme vahetamine toimub hetkega).

Lotte loodusmäng on kavandatud kompaktse ja kaasaskantava mängukohvrina, milles leiduvad kõik mänguks vajalikud esemed: mängulaud, täringud, nupud, mängukaardid ja digitaalsed mängupliiatsid. Mängukohvrit saab igale poole kaasa võtta, et see sobivas kohas lahti teha ning mängu alustada. Vaja on vaid tublisid mängijaid ja asjalikku mängujuhti.

Mängu küsimused ja vastused aitavad tutvuda Eesti elurikkuse, maastike ja keskkonnasõbraliku eluviisiga, samuti inimese tööde ja tegevustega looduses. Huvi mängu vastu hoiab üleval kaartide rohkus, mängukaarte on palju ja nad hõlmavad mitmeid suuri teemasid: „Veekogud”, „Märgalad”, „Metsad”, „Niidud”, „Põllud ja aiad” ning eraldi teemana „Inimene ja loodus”.

Mängupliiats on palju auhindu võitnud seadeldis, mis aitab muuta paberile trükitud tekstid ja pildid rääkivaks. Lotte loodusmängus kuuled mängupliiatsi abiga Lotte häälega küsimusi ja onu Klausi häälega vastuseid.

 

Lotte loodusmängu kohver. Foto Laura Päit

http://www.keskkonnaharidus.ee/material/lotte-loodusmang/

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 


08.09.2015 Ümarlaud teemal „Õppekeelest erineva kodukeelega eesti õppekeelega lasteaias“

Haabersti linnaosa eesti õppekeelega lasteaedade esindajatele

Käsitletud teemad/läbiviidud tegevused:

1. Arutelu teemal: „Kuidas korraldada õppetegevust , kui lasteaiarühmas on  suur osa lapsi õppekeelest erineva kodukeelega lapsi“

Õpetajad said vastuse oma küsimustele, kuidas korraldada õppetööd, kui rühmas on palju erineva kodukeelega lapsi, soovitusi mängukeele kasutamiseks, kuidas ,ja mis keeles suhelda lapsevanematega, kust saada õppematerjali jne. Natalja Mjalitsina soovitas lasteaedade administratsioonil ja õpetajatel võtta ühendust Innove`ga, kust saab abimaterjale, leppida kokku õpetajate nõustamise ja koolituste osas.

2.Lapse teise keele arengufaaside tutvustamine

3. Koostööst eesti ja vene õppekeelega lasteaedade vahel eesti keele kui teise keele õpetamisel.

4. Tutvumine metoodikakeskusega Tallinna Lasteaias Sinilill

Tutvustasin Tallinna Lasteaias Sinilill asuvas metoodikakeskuses olevaid õppematerjale ning õppekirjandust.

 

23.09.2015  Koolitus „Muusika kõneleb“ Tallinna Lasteaias Sinilill

Koolituse viis läbi Maie Kents,  ligi 30 aastat Tapa Lasteaias Pisipõnn  töötav muusikaõpetajana, kes kasutab oma töös palju  ettelaulmise ja kooslaulmise meetodit. Oma noodikogumikesse on ta kogunud tööaastate jooksul loodud laulud, mida looma ajendas vajadus lihtsate lastelaulude järele

Käsitletud teemad/läbiviidud tegevused:

1.Maie Kentsi lauliku „Pisipõnni Laulud“ tutvustamine

2.Maie Kentsi lauliku  „Laulan lahket laulukest“ tutvustamine

3.Praktiliste nõuannete jagamine laulumängude läbiviimiseks

 

 Mõlemat laulikut saab laenutada meie metoodikakeskusest.

 

ÕPIME LINDE

Levinumad liigid meie aedades -

Rasvatihane, sinitihane, rohevint, metsvint, leevike, puukoristaja, linavästrik, koduvarblane, põldvarblane, kodutuvi, hallvares, kaelushakk, hõbekajakas, sinikael-part, kühmnokk-luik

20.aprill 2015 a.

Veebimaterjale lindude õppimiseks-

Kaamerad lindude pesades (kodukakk, hiireviu, merikotkas) http://www.looduskalender.ee/

Linnulaul http://loodusheli.ee/

Aasta linnu koduleht http://www.eoy.ee/viu/

 

Lindude määramine

http://www.looduspilt.ee/loodusope/?page=klassid_tutvutus&mid=0&sel_id=4

http://bio.edu.ee/loomad/Linnud/PARMAJ2.htm

http://www.eoy.ee/linnuope

 

Lindude pesad ja pesakastid

http://www.eoy.ee/pesakastid

http://www.tallinna-linnuklubi.ee/?page_id=1253

http://www.lauaretked.com/tooted/linnupesade-tundmise-mang

 

 

 

Kasulikud lingid

 

Koostöös Balti Filmi- ja Meediakooli tudengite Jürgen Moori ja Veli Valentin Rajasaarega on valminud keelekümblust reklaamivad filmiklipid:

UJULA 
PARK
KODU
POOD 

 

www.lastejaam.ee

 

 


http://www.looduskalender.ee/

http://loodusheli.ee/

http://www.eoy.ee/viu/

http://www.looduspilt.ee/loodusope/?page=klassid_tutvutus&mid=0&sel_id=4

http://bio.edu.ee/loomad/Linnud/PARMAJ2.htm

http://www.eoy.ee/linnuope

http://www.eoy.ee/pesakastid

http://www.tallinna-linnuklubi.ee/?page_id=1253

http://www.lauaretked.com/tooted/linnupesade-tundmise-mang

http://tere.kevad.edu.ee/?aasta=2015&leht=loomad

 

 

oppematerjalid.onepagefree.com/?id=16361&onepagefree=a8eb0c10c35ed83e69495f5178d328c5

www.folklore.ee/rl/folkte/mart/mart.htm

www.miksike.ee/docs/lisa/pidu/kadripaev/kadrikombed_mariliistohusaar.htm

www.slideshare.net/ylletamm/kadripev-powerpoint?next_slideshow=1

www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutsehariduse%20programm/HEV/Rahvakalender/Kadrip%C3%A4ev.pdf

wwwbloggercom-mommikud.blogspot.com/2009/11/25-november-kadripaev.html

Lastekas.ee
http://ekoppematerjalid.weebly.com/ ( Google otsing : Mängides on õppimine tore)
mudila.ee
lastega.ee
http://ladu.htk.tlu.ee/priit/keelek/
http://taheke.delfi.ee/

 

PLAANID 2016 AASTAKS

 

Aeg

Tegevus/üritus

Vastutaja

Märkused

Jaanuar

Ettevalmistus , läbirääkimised koolitajatega

Kohtumine „Tähekese „ peatoimetaja Ilona Martsoniga

H.Niine

L.Parve

Õpetajate haigestumiste tõttu edasi lükatud märtsikuusse

Veebruar

Lottemängu  tutvustamine  eesti õppekeelega lasteaiaõpetajatele

H. Niine


Märts

Koolitus muusika-ja eesti keele kui teise keele õpetajatele

H.NiineAprill
„Keelekümblusrühma lapse keelelise arengu toetamine ja hindamine "- venekeelne juhendmaterjali tutvustamine


Neptunipäev Sinililles (basseinipidu) liikumis-ja eesti keele kui teise keele

õpetajatele

H.Niine

L. Bessonova


Mai

Omavalmistatud õppemängude tutvustamine - õpetaja Erika Sunelik Tallinna Järveotsa Lasteaiast


H.Niine


Juuni

Osalemine  lasteaia eesti keele kui teise keele õpetajate suvekoolis

H.NiineJuuli

Õppe-ja metoodilise materjali valmistamine ja hankimine

H.Niine

G.Bulavinova


August

Õppe-ja metoodilise materjali valmistamine ja hankimine

H.NiineSeptember

Lottemaaga tutvumine - Infopäev Lottemaal

H.NiineOktoober

20.oktoober - ettelugemispäev, kuidas lugeda nii, et kõigil oleks huvitav

H.NiineNovember

Eestikeelsete e-õppevahendite tutvustamine

H.NiineDetsember

Vanu eesti kombeid järgiv jõulupidu õlgedel


Aruande esitamine

H.NiineH.Niine

L.ParveMetoodikakeskus avatud igal esmaspäeval 13.00-15.00 ja kolmapäeval 16.00-18.00 või kokkuleppel õpetajaga tel: 58172982; e-post:helgi58@gmail.com

 

Jaanuar/Veebruar
Plaanipärane töö+ materjalide hankimine, koostamine, kiletamine.
Lahtioleku aegadel toimuv tegevus: individuaalsed konsultatsioonid, laenutus.
Planeeritud koolitus „Kohtumine „Tähekese" peatoimetajaga" jäi ära õpetajate haigestumiste tõttu

 

Märts
10.03
Osalemine koordinaatorite koosolekul INNOVE-s.
Uute sihtide seadmine.
Uute kakskeelsete lauamängudega tutvumine

15.märts.
Kohtumine „Tähekese" peatoimetajaga ja koolitus „Tule mängima 3"
Käsitletud teemad/läbiviidud tegevused:
1. Lasteajakiri „Täheke" - eesti keele õpetaja abiline. Eesti-ja venekeelse „Tähekese" tutvustus. „Tähekese" peatoimetaja Ilona Martson
2. Sirje Toompere kogumiku „Tule mängima 3" tutvustus
3. Uute laulumängudega tutvumine ja läbimängimine
Õppematerjalide ja eesti keele kabineti tutvustamine

 

Aprill

11.04
Koolitus „ Keelekümblusrühma lapse keelelise arengu toetamine ja hindamine"
Käsitletud teemad/läbiviidud tegevused:
1.Lapse keelelise arengu aktuaalsed probleemid, sisu
2.Kahesuunalise keelekümbluse materjalidega tutvumine
3. Tutvumine individuaalsete hindamiskaartidega
4. Osalise keelekümbluse materjalidega tutvumine, arutelu
5.Praktiline töö, töölehtede täitmine, lapse kõnelise arengu faaside määramine


20.aprill
Osalemine Tallinna Suur-Pae Lasteaias toimuval koolituskonverentsil „Õpetades õpime" Tallinna Suur-Pae Lasteaias
Jagasin kogetut -nähtut oma lasteaia kolleegidele õppenõukogus ja metoodikakeskust külastanud õpetajatele

21.aprill
Osalemine ja esinemine Keelekümbluslasteaedade konverentsil ÕPIME KOOS Narvas.
Tutvustasin Tallinna Sinilille Lasteaias asuvat metoodikakeskust ja tegevust.

22.aprill
Neptunipidu" - avatud tegevus basseinis Tallinna Lasteaias Sinilill
Käsitletud teemad/läbiviidud tegevused:
1.„Neptunipeo „ vaatlus basseinis
2.Arutelu teemal: „LAK-õpe - võimalik ka basseinis". Lõimitud tegevuse valdkonnad: Mina ja keskkond, Keel ja kõne, Eesti keel kui teine keel, liikumine, Muusika
Maht:4 ak tundi
Ujumistreeneri ja eesti keele õpetaja koostööst, arutelu pärast basseinipidu, metoodikakeskuse materjalide tutvustus

 

Mai

04.mai
Koolitus „Mida mängid olevikus, seda mängid tulevikus" Tallinna Järveotsa Lasteaias
Käsitletud teemad/läbiviidud tegevused:
1.Hommikuringi vaatlus tasandusrühmas . Õpetaja Galina Rokhlova. 2.Viktoriin „Mängime eesti keeles", 6-7-aastased lapsed. Õpetaja Erika Sunelik
3.Video: Tegevuste vaatlus Smešariku rühmas, 5-6a.lapsed. Õpetaja Erika Sunelik
4.Õppematerjalide tutvustus. Õpetaja Erika Sunelik
5.Rühmatöö ja arutelu. Õpetaja Erika Sunelik
Koolituse materjalid said õpetajad endale kaasa.

 

Juuni-august
Plaanipärane töö+ materjalide hankimine, koostamine, kiletamine
Lahtioleku aegadel toimuv tegevus: individuaalsed konsultatsioonid, laenutus

 

September

28. september
Koolitus Lottemaal Pärnu maakonnas
Käsitletud teemad/läbiviidud tegevused:
1.Kes on Lotte, tuttav koeratüdruk filmidest, muusikalidest, raamatutest?
2.Lotte kui positiivse elurõõmsa koeratüdruku loojad Andrus Kivirähk, Janno Põldma, Heiki Ernits
3.Tutvumine Lottemaa rajatistega, temaatiliste majade ja atraktsioonidega
Maht: 3 akadeemilist tundi
Koolituse läbiviijad: Hana Kivi ja Riina Nõmmsalu


Oktoober

24.10
Koolitus „ „Loeme koos" helindatud raamatute kasutamine õppetegevuses"
Koolituse sisu:
- Suurte raamatute „Loeme koos" ja kaasnevate metoodiliste komplektide - kõnearenduslikud lauamängud, kõnekuubikud, kõnekaardid - metoodilised eesmärgid
- Raamatute helindamisega lisanduvad metoodilised võimalused
- Jutupliiatsi kasutamine ja tehniline spetsiifika

Koolituse läbiviija: õpetaja-metoodik Lea Maiberg
Koolituse maht: 3 akad. tundi

Loe lisaks:
Jutupliiats aitab raamatut kuulates keelt õppida

Madis Luik, reporter 
9. september 2016 14:37

Ilmus pildiraamatute sarja «Loeme koos» seitse raamatut on nüüd jutupliiatsiga täiendatud. Foto: innove.ee
Sihtasutus Innove ja helindatud trükiste kirjastuse DILESY koostöös ilmus pildiraamatute sarja «Loeme koos» seitsme raamatu jutupliiatsiga täiendatud kordustrükk. Nüüd saab digitaalse jutupliiatsiga otse pildiraamatutest kuulata eestikeelseid tekste, küsimusi ja laule.
16 suurest pildiraamatust koosnev sari on mõeldud keelekümbluslasteaedadele eesti keele õppimiseks. Digitaalse jutupliiatsiga täiendatud seitse raamatut loovad uusi metoodilisi võimalusi raamatu tekstide ja piltidega töötamiseks. Pildiraamatud arendavad nii lapse üldoskusi - mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi - kui ka teadmisi eri valdkondadest nagu «Mina ja keskkond» ning «Keel ja kõne».
Jutupliiatsiga täiendatud raamatute abil rakendatakse õppetegevuses info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, mis toetab lapse loovust, uuendusmeelset mõtlemist ja tegutsemist ning annab võimaluse kasutada erinevaid metoodikaid.
«See oli suurepärane projekt, mille teostamiseks kulus ligemale viis kuud. Nüüd saavad lapsed, õpetajad, aga ka lapsevanemad kasutada digitaalse jutupliiatsi tehnoloogiat raamatute lugemiseks ja kuulamiseks. Tehnoloogia kasutamine õppes tõstab kindlasti õpimotivatsiooni ja parandab keeleõppe tulemusi,» ütleb Dilesy tegevjuht Laura Päit.


November

14.11
Koolitus „Eesti keele õpetamine mängides"
Läbitud teemad:
1.Milliseid tavalisi mänguasju ja lauamänge saab keele õpetamisel kasutada ja kuidas seda teha, et saavutada häid tulemusi?
Kuidas lihtsate isevalmistatud vahendite abil teha keeleõpe meeldivaks?

2. Praktiline osa:
Töötuba - Õppevahendite valmistamine

Maht;4 ak tundi
Koolituse läbiviija: Maria Kask
28.11
Konsultatsioon „Mida põnevat leiad eesti keele kabinetist"
Tallinna Lasteaias Sinilill
1. Uue eestikeelse lastekirjanduse tutvustamine
2. Helindatud raamatute „Loeme koos" ja jutupliiatsi tutvustamine
3. Ohutusalase põrandamängu tutvustamine
4. Keskkonnaalaste eesti- ja venekeelsete näitmaterjalide ja mängude tutvustamine

 

 

 

 

 

Veebitoimetaja: Tallinna lasteaia Sinilill asjaajaja Olesja Bulavinova-Govind;

Tel 659 4656; 

E-post: info@lasteaedsinilill.ee
Avaldatud: 2015.a
Viimati muudetud: 12.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •