Õppeaasta kava

Prioriteetsed põhisuunad


  • Tervishoid
  • Kõlbeline kasvatus
  • Lapse kooliks ettevalmistus
  • Koostegevus ja partnerlus
Põhiülesanded 2016.-2017. õppeaastaks


  1. Laste elu ja tervise kaitsmine, tervislike eluviiside ja tervistsäästva käitumise kujundamine lastel.
  2. Käitumises kõlbelise sfääri kujundamine ja korrektsioon, eelkooliealiste laste sotsiaalsete oskuste arendamine õppe-kasvatustöö protsessi käigus.
  3. Eelkooliealiste laste kõnekultuuri arendamine kui üks eduka lapse kooliks ettevalmistuse tingimus.
  4. Perekonna ja lasteaia omavahelise koostöö kaasaegsete vormide otsimine lasteaia ja perekonna ühtse õpi-kasvatustöö keskkonna "Lasteaed - perekond" loomiseks. 
  5. Pedagoogide kutsemeisterlikkuse ja kommunikatiivse kultuuri tõstmine.