Оплата

Оплата

 

Стоимость оплаты питания в ясельной группе составляет 1,80 евро в день, в детсадовской группе - 2,00 евро.

Детям которые зарегистрированны в Таллинне оплата за питание компенсируется. 

Основание: Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17

„Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord" § 3 lg 2 alusel.C 01.01.2018 место в ясельной группе составляет 61,00 евро и  в садовской группе, где дети пользуются бассейном, 67,00  евро.

Основание:  Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine


Квитанции на оплату родители получают у учителей групп или по электронной почте.

Квитанции оплачиваются до указанной даты в банке.

В случае неуплаты в течение 1 месяца руководство детского сада совместно с бухгалтером имеют право отчислить ребёнка из детского сада.Льготы

В случае низкого дохода семьи родителям следует с ходатайством

обратиться в социальный отдел по месту жительства.

Оплата за питание: Tallinna Linnavolikogu 04.03.2004 määrus nr 7

Оплата за место:    Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27


HEA LAPSEVANEM

Raamatupidajad väljastavad Teile igakuiselt LASTEAIA ARVEID. Vahel aga juhtub, et Teie e-posti need ei jõua. Mida siis teha?

 

Kui Te ei ole lasteaia arvet hiljemalt 10. kuupäevaks oma e-postile saanud, siis
- soovitame Teil üle vaadata oma e-posti seadistused. Kindlustage, et aadressilt myyk@tallinnlv.ee saabuvate kirjade vastu võtmine oleks lubatud.
- vaadake ka rämpsposti. Võib juhtuda, et Teie e-post on seadistatud sellisest, et meie saadetud kirjad jõuavad rämpsposti hulka.

 

Kõige lihtsam viis arvete vaatamiseks ja tasumiseks on sõlmida oma pangas e-arve püsimakse leping. Tasumisele kuuluv summa võetakse automaatselt maha Teie pangakontolt. Arved saadetakse nii Teie panka kui ka e-postile.

 

Teil on võimalik vaadata oma arveid ka Iseteenindusportaalis, kuhu pääsete Tallinna linna kodulehe www.tallinn.ee kaudu. Sealt leiate nii hetkel maksmata arved kui ka arvete ajaloo. Samuti on maksenupu kaudu võimalik arved koheselt ära tasuda. Tähelepanu! Iseteenindusportaalis kuvatakse Teie arvete seisu ühepäevase hilinemisega.

 

Kui Teil tekib küsimusi
- arve andmete osas (nt toidupäevade arv või periood, mille eest arve on esitatud), siis palun võtke ühendust lasteaiaga, kes täpsustab andmeid;
- arvete saatmise ja tasumiste osas, siis palun kirjutage raamatupidajale e-posti aadressil myyk@tallinnlv.ee. Vaatame kõik kirjad läbi, vajadusel võtame ühendust lasteaiaga ning vastame Teile.

 

Finantsteenistuse müügiraamatupidamise sektor