Meie lasteaed

Esimest korda avas meie lasteaed oma uksed Haabersti linnaosas 1983. aasta märtsis.

 

Visioon

Meie lasteaed on lapsesõbralik maja, kus lastel silmad säravad, kus töötab loominguline personal ning kus lapsed saavad mängides kooliks vajaliku ettevalmistuse.

 

Mission

 • Meie lasteaias on terved, õnnelikud, uudishimulikud ja tegutsemishuvilised lapsed.
 • Lasteaed ja perekond  tegutsevad käsikäes, et lapsel oleks täisväärtuslik ja rõõmus lapsepõlv ning vajalik kooliks ettevalmistus.
 • Lasteaed toetab integreerumist Eesti ühiskonda, tutvustades eesti keelt ja kultuuri töötajatele, lastele ja lastevanematele.

Põhiväärtused

 • Usaldus – usalduslikud suhted personali, laste ja lastevanemate vahel.
 • Avatus- lasteaia tegevus on avatud perele.
 • Tervis – lasteaias laste ja personali ohutuse ja turvalisuse tagamine.
 • Sõbralikkus – heatahtlikud suhted laste, lastevanemate ja personali vahel.
 • Innovaatilisus – õpetajate valmidus võtta vastu uuendusi ja neid oma töös rakendada.
 • Loomingulisus – looval õpetajal on loomingulised ja andekad lapsed ja lapsevanemad.

Meie lasteaias on

 • hubased mängu-, magamis- ja puhkeruumid;
 • nüüdisaegsete vahenditega varustatud tegevusruumid;
 • eesti keele kabinet;
 • avastustuba;
 • muusikasaal;
 • ujula ja sauna;
 • logopeedi ja psühholoogi kabinetid;
 • medkabinet.