Personal

Juhtkond
Ljudmilla Parve Direktor
Galina Bulavinova Õppealajuhataja
Larissa Kuts Direktori asetäitja majandustöö alal

Spetsialistid
Tervishoiutöötaja - Aina Gorinovitš
Logopeed - Svetlana Gribanova
Logopeed - Irina Kornejeva
Logopeed - Olga Stepanova
Muusikaõpetaja - Svetlana Antyukhina
Liikumisõpetaja - Larissa Bessonova
Eesti keele õpetaja - Kristiina Aluoja-Priimägi
Psühholoog - Jelena Jessipovitš

Lasteaias on 63 töötajat, neist 35 on pedagoogid.
Lasteaed on 100% komplekteeritud.
94% töötajatest omavad pedagoogilist kõrgharidust.
6% töötajatest omavad pedagoogilist rakenduskõrgharidust.

Lasteaia pedagoogid tõstavad oma kvalifikatsiooni, osalevad linna- ja maakonna projektides, sh

  • Keelekümblusprojekt
  • Lõimumisprojekt