Meie asutuses jätkub projekti...

 

 

 

 


Meie lasteaias jätkub projektide esitlus.

 

1.veebruaril toimus rühmas „Mesilane" projekti „Eesti kirjanikud - lastele" esitlus. Käesolev projekt oli laste ja vanemate pikaajalise projekti „Loome koos" jätk. Lapsed näitasid suurepäraseid teadmisi eesti kirjanike teostest. Rühma õpetajate poolt oli tehtud palju ettevalmistustööd.  Oskuslik lähenemine antud teemale huvitas mitte ainult lapsi, vaid ka nende vanemaid. Rühmas oli palju teemaga seotud illustreerivaid materjale ja laste käsitöid. Nähtav oli vanemate aktiivne osalemine mänguasjade valmistamisel. Projekt oli väga hästi ette valmistatud. Uut õppematerjali saab  kasutada erinevas vanuses lastega töötamisel.


7. veebruaril toimus rühmas „Päevalill"  teadusprojekti „Võluvesi" esitlus. Projekti käigus tutvusid lapsed üksikasjalikult teemaga "Vesi, selle tähtsus ja roll kõikides elusolendites". Töös oli kasutatud  teoreetilist materjali, praktilisi harjutusi, uuringuid ja eksperimente. Rühmas oli palju illustreerivaid materjale, fotokollaaže ja laste käsitööd. Laste vanemad osalesid projektitöös väga aktiivselt. Lapsed tegutsesid tõeliste teadlastena.  Nad viisid läbi mitmesuguseid eksperimente ja rääkisid vee tähtsusest looduses.


13. veebruaril toimus lasterühmas „Jänku"  projekti „Viktori Sutejevi muinasjuttude võlumaailm" esitlus . Projekt näitas, et lapsed teavad palju Viktori Sutejevi muinasjutte. Raskuseta meenutati teose tegelasi ja sündmusi. Projekti ettevalmistamisel tegelesid lapsed praktilise tööga: joonistasid ja mätsisid plastiliinist muinasjututegelasi. Õpetajate poolt oli ette valmistatud suur teoreetiline ja praktiline materjal: maskid, didaktiliste mängude käsiraamat, illustratsioonid. Õpetajad saavad kasutada  kogunenud materjali oma edaspidises töös.

 

(sündmuste fotosid saab vaadata lasteaia blogis)